Реф. - http://biobtc.net/?ui=50363 - от 1000 за 20 мин

Не реф. - http://biobtc.net - от 1000 за 20 мин

Буду признателен если перейдете по реф)

Сделал на нем за 40 минут 10000 сатоши