http://zarabotok-legko.hol.es/
)

8000
1. 1500
1500

. + 2
2. ()

3. ,
8000